Posts Tagged ‘דפנה-ברק-ארז’

המלצת קריאה: "אזרח, נתין, צרכן"

יום רביעי, אוקטובר 17th, 2012

ספרה החדש של פרופ' דפנה ברק-ארז עוסק במשפט המנהלי ומעורר דיון מעניין בשאלות של תפקיד המדינה והפרטה

מאת דליה בלומנפלד המשך…