Posts Tagged ‘דני עטר’

מפלגת העבודה – דני עטר מבקש לדחות שוב בפעם האלף את בחירת המזכ"ל

יום חמישי, נובמבר 17th, 2016

דני עטר, חבר מפלגת העבודה, המשמש יו"ר קק"ל, פונה במכתב למזכירות לשכת מפלגת העבודה בבקשה לדחות שוב את הבחירות למזכ"ל המפלגה. המזכ"ל הנוכחי מכהן שש שנים רצופות בשל דחיות חוזרות ונשנות. תופעה פסולה זו לא מונעת מעטר לבקש שוב את דחיית הבחירות. להלן המכתב

המשך…

הפרטת קרקעות קק"ל – תחקיר של "דבר ראשון"

יום ראשון, ספטמבר 11th, 2016

למרות תקנון קק"ל, האוסר עליה למכור קרקעותיה, היא תמכור אותן באמצעות עסקה סיבובית שסוכמה בהסכם מ- 2015 בין המדינה לקק"ל, לפיו קק"ל תעביר קרקעות למדינה והמדינה תפריט אותן. הפיילוט שמבצעת קק"ל להפרטת כ-650  נכסים הוא ראשית תהליך ההפרטה

מאת: יניב כרמל

המשך…

התנועה לאיכות השלטון נגד מינוי עו"ד שלמה דרעי נציג קק"ל למועצת מקרקעי ישראל

יום שלישי, אפריל 5th, 2016

מינויו של עו"ד שלמה דרעי למועצת מקרקעי תעמיד אותו בניגוד עניינים עסקי.התנועה לאיכות השלטון פנתה ליו"ר קק"ל, דני עטר והצביעה על זיקתו של עו"ד דרעי לשר הפנים ואף העלתה את החשש הכבד לניגוד עניינים בכהונתו הן בהנהלת קק"ל והן ככל שימונה למועצת מקרקעי ישראל

המשך…

התנועה לאיכות השלטון, עזרי במאבק נגד הקמת מפעל פרוטרום בגלבוע

יום ראשון, דצמבר 6th, 2015

 במסגרת המאבק של תושבי הגלבוע האומרים לא למפעלים מזהמים, שלח מטה המאבק מכתב לתנועה לאיכות השלטון ובו הוא הציג את ההתנהלות הלא ראויה של קבלת ההחלטה מצד ראש המועצה בעד הקמת מפעל פרוטרום בגלבוע ואת סכנות הזיהום הסביבתי אם יקום המפעל. להלן המכתב

המשך…

מפעל פרוטרום בגלבוע – מתחדש המאבק נגד הקמתו

יום ראשון, נובמבר 22nd, 2015

החל שוב המאבק הציבורי נגד הקמת מפעל פרוטרום בגלבוע. תושבים חידשו את פעילות מטה המאבק והפגינו נגד ההקמה

המשך…

היום הבחירות לראשות קק"ל – הכירו את המועמדים

יום שני, אוקטובר 19th, 2015

שלושה מתוך ארבעת המועמדים בבחירות שייערכו היום פורשים את חזונם בשימוע ציבורי שערך החוג לדמוקרטיה במפלגת העבודה המשך…

הבחירות לראשות הקק"ל – הבעיות סביב מועמדותם של הסוציאל-דמוקרטים

יום חמישי, אוקטובר 15th, 2015

הבעיות במועמדותם של מיכאל ביטון, ראש המועצה המקומית ירוחם, ודני עטר, חבר-כנסת חדש. נוסף לכך, שני המועמדים הם סוציאל-דמוקרטיים, אבל שניהם מדלגים מהר מדי מתפקיד ציבורי אליו נבחרו. וכן, במקום להתלכד סביב מועמד סוציאל-דמוקרטי אחד, מפצלים את הכוחות בין שני מועמדים

מאת: דני זמיר

המשך…

דני עטר – רמאות קטנה בפריימריז בעבודה

יום חמישי, ינואר 22nd, 2015

דני עטר, ראש מועצה אזורית גלבוע, הטעה את הציבור הבוחרים בהודעה כי הוא מתמודד ברשימה הארצית של מפלגת העבודה שלא כמתמודד משוריין, וביקש את תמיכת החברים. למעשה התמודד על המקום המשוריין. אישתון מסביר את העניין בבלוג שלו

המשך…

דני עטר ואיתן ברושי, הביאו בוחרים מההתיישבות הכפרית

יום שלישי, ינואר 20th, 2015

דני עטר, יו"ר המועצה האזורית גלבוע ואיתן ברושי, מזכיר התנועה הקיבוצית, קודמו למקומות ריאליים ברשימת מועמדי המחנה הציוני לכנסת העשרים. יעקב לקס, חבר מערכת עבודה שחורה וציר בועידת מפלגת העבודה, קורא להם שיביאו את רשימת המחנה הציוני להיות הראשונה בישובי המגזר הכפרי המשך…

הערב ב"אוהלו" ערב לציון שבעים שנה למותו של ברל כצנלסון

יום רביעי, אוגוסט 27th, 2014

הערב, יום ד' 27.8.2014, 18:30 – 70 שנה לברל: הרצוג, אפי איתם, וישינסקי, חלבי ועוד בדיון על ההקצנה והגזענות בחברה הישראלית בעקבות "צוק איתן" – אוהלו, אולם חרמון (בסמוך לבית העלמין בכינרת). לפני כן, ב-17:30 יתקיים אירוע אזכרה בבית הקברות כינרת, מול קברו של ברל המשך…