Posts Tagged ‘דני איילון’

נחוצה חקיקה להסדרת שיטת הבחירות המקדימות במפלגות

יום רביעי, דצמבר 12th, 2012

דמוקרטיה מפלגתית חייבת להגן על עצמה מפני הנטייה לאנרכיה ומפני הכמיהה למנהיגות טוטאלית. חיוני להכניס סעיף חדש לחוק המפלגות אשר יגדיר את הדרך בה נבחרים מועמדי מפלגה לכנסת 

מאת: רון שביט

המשך…

אתר האינטרנט של השר נפרץ – ועמו גם הבושה

יום שלישי, ינואר 24th, 2012

ממשלות ישראל בנו מערך מחשוב מרכזי עבור שרתי האינטרנט של משרדי הממשלה לשימושם של השרים, ואפשרו לכל משרד אתר אינטרנט. למרות זאת, יש שרים המשתמשים באתרים פרטיים שאינם זוכים לאבטחת המידע הממשלתית. לאור תופעת פריצות ההאקרים, על השרים לקחת בחשבון בעיה זו ולחסות תחת אבטחת המדינה

מאת: מנחם לוריא

המשך…