Posts Tagged ‘דניאל-דורון’

דניאל דורון מציג: הטפה ניאו-ליברלית במסווה אקדמי

יום שלישי, ספטמבר 21st, 2010

איציק ארזוני הצטרף לקורס של "המרכז לקידום חברתי וכלכלי" מיסודו של דניאל דורון.  הקורס, התברר לו, היה הדרך של דורון והמרכז שלו להשיג במה להפצת רעיונותיהם  – קפיטליזם מבית מדרשו של מילטון פרידמן – לקהל הסטודנטים

מאת איציק ארזוני המשך…