Posts Tagged ‘דמי-תיווך’

דמי תיווך מעובדי סיעוד זרים, עוד צורה של עבדות

יום רביעי, ינואר 11th, 2017

המדינה אישרה לאחרונה ללשכות התיווך לגבות מהעובדים הזרים סך של משכורת אחת בעבור דמי תיווך והשמה. מה שצריך לעשות זה להעסיק את המטפלים דרך ביטוח לאומי ישירות. במקום לשכלל שיטות של ניצול, צריך לדאוג שמטפלים מקצועיים יטפלו בקשישים

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

הסחר בעובדים זרים – דמי התיווך רק עולים

יום רביעי, פברואר 23rd, 2011

מסמך חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מסביר איך עובדת השיטה המשך…