Posts Tagged ‘דיאגו שירטה’

הנגשת הקלפיות במפלגת העבודה בגן יבנה

יום שלישי, ספטמבר 4th, 2012

התהליך הדמוקרטי במפלגת העבודה אינו נטול תקלות. דיאגו שירטה כותב לח"כ שלי יחימוביץ' על בעיית הנגישות של הקלפי במועצת גן יבנה, הנותנת יתרון לבעלי הרכב הפרטי ועלולה לפגוע בלגיטימיות של התהליך המשך…