Posts Tagged ‘דו-גלגליים’

האופנופייגלין: רוכבי דו-גלגלי במבצע התפקדות המוני לליכוד

יום ראשון, ינואר 17th, 2010

אליקו אלג'ם, ראש מטה מאבק הרוכבים, קורא לחבריו להתפקד בהמוניהם לליכוד כדי לקדם את מאבקם להוזלת דמי הביטוח. גם אם ×–×” נראה לכם פסול, ייתכן שהשאלות והתשובות בהמשך ישכנעו אתכם שהתפקדות עשויה להועיל בכל נושא אחר – שכר מינימום, עצירת הפרטות, סל התרופות… המשך…

חיים אורון: נדרש תאגיד ממשלתי לביטוח

יום חמישי, אוקטובר 8th, 2009

בתגובה למכתבו של עמית הרפז על ביטוח כלי הרכב הדו גלגליים, מצר חיים אורון על חיסול תאגיד הביטוח, אך מציין שהבעיה במאבק היא לקדם את ההצעות ולאו דווקא להציע אותן

המשך…