Posts Tagged ‘דורית-חזן’

ארגון גננות מחנכות: משרד החינוך מתנכל לנו

יום חמישי, פברואר 6th, 2014

הארגון טוען בפנייתו לבית הדין לעבודה כי משרד החינוך מבקש לחסל את פעילותו על-ידי פגיעה במייסדות הארגון ובפעילותיו והרתעת גננות מלהצטרף לשורותיו

המשך…

ארגון גננות מחנכות – על עוולות "אופק חדש" בגני-הילדים

יום חמישי, יולי 11th, 2013

להלן דברים שנשאה דורית חזן, יו"ר ארגון גננות מחנכות, בוועדת החינוך של הכנסת ב-9 ביולי בעניין הקשיים שאיתן מתמודדות הגננות בעקבות הפעלת "אופק חדש" בגני הילדים. הסתדרות המורים נתנה ידה להרעת תנאי ההעסקה של הגננות, ואינה מסייעת לגננות בקשיים עמם הן מתמודדות. ילדי הגנים הם הניזוקים

המשך…

גננות מחנכות, הצטרפו למאבק הארגון נגד הרעת תנאי העבודה

יום שני, מאי 20th, 2013

להלן מכתבה של דורית חזן יו"ר ארגון גננות מחנכות הפונה אל הגננות ומבקש מהן להצטרף לארגונה ולהילחם על זכויותיהן לאור ההרעה בתנאי ההעסקה בעקבות החלת "אופק חדש" על הגננות

המשך…

ארגון גננות מחנכות: "אופק חדש" היא הרעת תנאים

יום שני, אפריל 2nd, 2012

במצגת הבאה נערכת השוואה בין תנאי גננות לפני הרפורמה ובתוך הרפורמה

המשך…

גננות מחנכות – הסתדרות המורים והארגון החדש בהתנגשות חזיתית

יום רביעי, מרץ 28th, 2012

לפני מספר שבועות פורסם בתקשורת כי גננות המתנגדות לרפורמת "אופק חדש" הקימו את "ארגון גננות מחנכות". נציג הסתדרות המורים מזהיר את הגננות מפני הארגון, ויו"ר הארגון מגיבה בחריפות המשך…