Posts Tagged ‘דורון נשר’

פני הדור כפני הכלב

יום שני, ספטמבר 3rd, 2012

בעקבות המקרה של דורון נשר, בוחן עמית הרפז את השינוי בחברה הישראלית, בה היזמות פינתה מקום לשמירה על הכללים

המשך…