Posts Tagged ‘דוקטרינת-ההלם’

הממשלה הניאו ליברלית מאשימה את המובטלים באבטלה ומתחמקת מאחריות

יום ראשון, אוגוסט 30th, 2020

לאחרונה התחלנו לשמוע, שמי שאשמים בכך שיש אבטלה גבוהה הם לא ראש הממשלה ושריו שקבעו את המדיניות שהובילה לגל פיטורים המוני, אלא המובטלים

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

המלחמה בעזה – צריך ועדת חקירה למלחמת הברירה

יום שלישי, יולי 22nd, 2014

לא כל מלחמה היא מלחמת ברירה, יש מלחמות שבאמת נכפות על צד אחד בידי צד אחר. אבל רוב המלחמות באזורנו הן כן מלחמות ברירה. מלחמות שאכן מהוות המשך מתבקש של מדיניות הנהוגה בידי שליטים צמאי דם וחסרי אחריות, או סתם שליטים ציניים שמבחינתם דם ואש ותימרות עשן הן פשוט המשך מתבקש למדיניות של הפחדה.

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

דוקטרינת ההלם של עשירי ישראל

יום שני, מרץ 19th, 2012

הסכנה ל"בריחת השקעות" מישראל נובעת מהמצב הביטחוני ומההתלהמויות בנושא האיראני, אבל יש מי שחוזר ומנסה לשכנע אותנו שהסיבה לכך היא פיקוח על בעלי ההון והישגי המחאה החברתית מהקיץ

מאת דני זמיר המשך…

מחאת האוהלים, ישראל יוצאת מההלם

יום ראשון, ספטמבר 18th, 2011

בחסות משברים-כלכליים, אסונות-טבע, חילופי-שלטון, פיגועים-ומלחמות, כופים הניאו-ליברלים את אמונתם החברתית-כלכלית על חברות ומדינות מהודו ועד כוש בשיטת ההלם.  גם ישראל "חטפה" אותה.  מחאת האוהלים העממית מסמנת התחלת יציאה מההלם
מאת: א. קוריאל המשך…