Posts Tagged ‘דו"ח חניה’

ניר ברקת, אין להטיל קנסות חנייה כשמכשיר החנייה לא תקין

יום חמישי, ספטמבר 12th, 2013

במתחם הרכבת בירושלים נראו פקחים כותבים דו"חות חנייה למכוניות ללא כרטיסי חנייה בחניון בו מתקן הנפקת כרטיסי החנייה היה לא תקין. כשנשאלו הפקחים למעשיהם, הם השיבו שהנהגים יכולים היו להשתמש ב"פנגו". להלן מכתב לאחראים בעירייה על התנהלות לא ראויה זו

המשך…