Posts Tagged ‘דו"×— העוני האלטרנטיבי’

אז איך נדע כמה עניים באמת יש בארץ?

יום שני, דצמבר 26th, 2016

על דו"חות העוני למיניהם, על אי השימוש בסל לקיום בסיסי בכבוד שיכול לשמש בסיס לחישוב שיטת העוני

מאת: אשר רוכברגר

המשך…

דוח העוני האלטרנטיבי :דיור – סיקור של חדר המצב

יום שלישי, דצמבר 17th, 2013

אתמול התפרסם דוח העוני האלטרנטיבי של ארגון לתת. הדוח עוסק גם בנושאי דיור והנתונים לא מעודדים בכלל

המשך…

דו"×— העוני האלטרנטיבי של ארגון לתת – סיקור של חדר המצב

יום שלישי, דצמבר 17th, 2013

 בעקבות פרסום הדו"ח פורסמו באתר "חדר המצב" מספר רשומות הסוקרות את הדו"ח. להלן סיקור הביטחון התזונתי

המשך…