Posts Tagged ‘דו"ח הדיור’

דו"ח מרכז אדווה על מצב הדיור: "כוחות השוק", משבר הדיור והחזון הממשלתי הנשכח

יום שני, דצמבר 5th, 2016

כל עוד תמשיך המדיניות הממשלתית להישלט בידי אידיאולוגיית "השוק החופשי", ימשיכו "כוחות השוק" בשוק הדיור להכתיב פעילות לטובת האינטרסים של השכבה המבוססת במקום שהיא תעניק עדיפות לצרכיה של מרבית האוכלוסייה בישראל. דו"ח מרכז אדווה על הדיור

מאת: שלמה סבירסקי וירון דישון-הופמן

המשך…

האגודה לזכויות האזרח: משבר הדיור הוא תוצאה של מדיניות

יום רביעי, פברואר 25th, 2015

האגודה לזכויות האזרח מגיבה לדו"ח הדיור וקובעת שהמצב הוא תוצאה ברורה של מדיניות. לפניכם התגובה המלאה:

המשך…