Posts Tagged ‘דוח-דברת’

עשור חינוכי מבוזבז והאחריות של גדעון סער

יום שלישי, נובמבר 1st, 2011

קדחת של מדידות הישגים שורפת את מערכת החינוך ורק מאיש אחד לא מבקשים להפגין הישגים  ואחריותיות – שר החינוך, גדעון סער   

מאת: אברהם פרנק המשך…

השר"פ החינוכי או ההזניה של המושג "ציבורי"

יום ראשון, יולי 17th, 2011

חוק החינוך הציבורי הוא ניגודו של חוק חינוך ממלכתי. על ידי טשטוש בין "ציבורי" לבין "ממלכתי" מכשירה עמותת "הכל חינוך" את רעיון השר"פ החינוכי, ומתכוונת למסד אותו באמצעות חוק חינוך ציבורי

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

הכל חינוך, דו"ח דוברת וביה"ס חברותא – הכל קשור

יום חמישי, יולי 14th, 2011

בערב דיון בון ליר על החינוך הפרטי והחינוך הציבורי לאור פסק דין חברותא, נשאו דברים, בין שאר הדוברים, שופטת בית המשפט העליון בדימוס, דליה דורנר, ורענן אביטל מייסד ומנכ"ל "חברותא". סיכום ופרשנות מאת דליה בלומנפלד המשך…

תוספת שכר על פי הישג למורים – כן, אבל בתנאי …

יום שלישי, נובמבר 23rd, 2010

בשבוע שעבר פרסמנו כאן את קריאתו הנרגשת והמנומקת של המורה הוותיק והמוערך רוני פיזם לרן ארז, שלא להסכים לתגמול דיפרנציאלי למורים עפ"י הישגים בהסכם השכר המתגבש. ועכשיו, דעה שונה: המשך…

האם הסימולציה בתלושי השכר תשכנע מורים להצטרף ל"אופק חדש"?

יום שלישי, אוקטובר 5th, 2010

המאמצים לצירוף מורים לרפורמת "אופק חדש" נמשך. במסגרתם תבוצע סימולציה לשכר המורים שתראה את עליית השכר לפי הרפורמה. השאלה היא האם שכר המורה יעלה בטווח הארוך

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

הקמת ראמ"ה – הנחתה במערכת החינוך

יום ראשון, אוקטובר 3rd, 2010

שושי פולטין מגלה ומתארת איך הונחתה ראמ"ה על מערכת החינוך בישראל, בניגוד לתפיסה המקצועית של רוב חברי ועדת המשנה שעסקו בגיבוש התוכנית

המשך…

חינוך: הביקורת על מדיניות הסטנדרטים בניו-יורק והקשר לישראל

יום חמישי, ספטמבר 2nd, 2010

פקידי שר החינוך גדעון סער שוקדים על קביעת סטנדרטים מדויקים להצלחה בלימודים. בכך מממש השר את מדיניות הסטנדרטים, שהיא רכיב אחד ברפורמות האמריקאיות שהובאו  לישראל ביוזמתה של תנועת "הכול חינוך". "הכול חינוך" חותרת לייבא עוד רכיבים מרפורמת ניו-יורק, ומתעלמת מהביקורת הנוקבת נגדה שם

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

לא לחוק הראמ"ה

יום חמישי, אוגוסט 19th, 2010

"עבודה שחורה" ממשיכה את הדיון בנושא ראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה.  בעקבות ראמ"ה למה לא וראמ"ה למה בכל זאת כן, קֶרְאוּ למה ראמ"ה בכל זאת לא

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

ראמ"ה עצמאית וטובה – אינטרס של כולנו

יום שלישי, אוגוסט 10th, 2010

תגובה אישית (עם גילוי נאות) למאמר ביקורתי על הרשות הארצית למדידה והערכה שפורסם כאן

מאת: איתי אשר

המשך…

משרד החינוך, ראמ"ה קמה – ראמ"ה לא נמה

יום חמישי, אוגוסט 5th, 2010

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך הוקמה בעקבות דו"ח דברת במקום גף ההערכה והמדידה שהיה חלק מהמשרד.  כפיפותה הישירה של הרשות לשר, נהלי הקמתה והמינויים בה, כמו פרטים בהצעת החוק להקמתה (למרות שהיא קיימת ופועלת) מראים, כי היא נועדה לשנות את הלמידה ולעשותה צרה יותר ומוכוונת ציונים
מאת: דליה בלומנפלד המשך…