Posts Tagged ‘דו"ח גולדסטון’

אהוד ברק ומחדל תפיסת הביטחון למאה ה-21

יום ראשון, אפריל 10th, 2011

רק שתי מערכות של כיפת ברזל מגנות מפני ירי הרקטות המאיים על העורף. תקציב הביטחון המוקצה לכך הוא פחות מחצי אחוז. מחדל זה, כמו גם אי פיתוח תפיסת ביטחון לאומי חדשנית וכוללת, ואי דאגה לחוסן הלאומי, ולא ללגיטימציה של ישראל בעולם, כל אלה משקפים את כישלונו של שר הביטחון בתפקידו

מאת: דקל-דוד עוזר

המשך…

הפרטת השיח הציבורי על ידי הממשלה ובעלי ההון

יום שלישי, אפריל 5th, 2011

אם קוראים את המאמר של גולדסטון ולא רק את מה שמספרים עליו בתקשורת-ההון-שלטון מתגלה תמונה מרתקת שהוסתרה מאיתנו

מאת: מנחם לוריא המשך…

"אם תרצו" – בן כספית ואורי שטרן, חילופי מכתבים

יום ראשון, אפריל 25th, 2010

לפני ימי אחדים פרסמנו כאן את מכתבו של אורי שטרן אל העיתונאי בן-כספית (מעריב) אודות המאבק שמנהלת תנועת "אם תרצו" נגד הקרן החדשה לישראל.  המכתב ההוא התפתח לחילופי מכתבים, קראו המשך…

אהוד ברק, האשם בדו"ח גולדסטון, מחפש משפטן כחותמת גומי

יום שני, פברואר 8th, 2010

שר הביטחון הכתיב מדיניות של מיסוך תקשורתי ב"עופרת יצוקה", סירב להקים ועדת בדיקה לאחר המבצע ולא שיתף פעולה עם הליכי החקירה הבינלאומיים שערך ריצ'ארד גולדסטון. עתה הוא מחפש משפטן שישמש חותמת גומי לפועלו

מאת: דקל דוד עוזר

המשך…