Posts Tagged ‘דוד-סנדובסקי’

אבולוציית הידע והמידע האנושיים

יום חמישי, אפריל 13th, 2017

האבולוציה האנושית מובילה ליצירת אחידות גוברת של התרבות האנושית. במקביל יש לשמר את בסיסי וליבות התרבויות הלוקליות במוסדות שימור הידע, המידע ומורשות התרבויות המקומיות. מדובר בארכיונים לאומיים, ספריות לאומיות, מוזיאונים לאומיים ואקדמיות לאומיות לשפות  ו/או למדעים, שהם גופים של ידע שנוצר ונצבר

 מאת:  עו"ד דוד סנדובסקי המשך…

אתיקה וצדק חלוקתי בתרבות

יום ראשון, אוגוסט 30th, 2015

הממשלה, המדינה, השלטון המקומי והמגזרים הציבורי, העסקי והשלישי מחוייבים לאָגֶם משאבים כדי למנף את מגוון גילויי וערוצי התרבות ולהופכם לזמינים לכלל האוכלוסיה, ללא אפליה וקיפוח ותוך שמירת עקרונות חופש הביטוי

מאת:  דוד סנדובסקי

המשך…

כשלי פוליטיזציה במינהל הציבורי

יום ראשון, אוגוסט 9th, 2015

הקואליציה רוצה להפוך את המשרות הבכירות בשירות המדינה למשרות אמון שבהן יאוישו מקורבים על בסיס נאמנות אידיאולוגית ולא על סמך נאמנות לאינטרס הציבורי. עו"ד דוד סנדובסקי מסביר את הסכנה של הפיכת משרות בכירות למשרות אמון

המשך…

יוון – נקודת ארכימדס לשינוי

יום ראשון, יולי 12th, 2015

ניסיון לפענח תהליכים אבולוציוניים מוצפנים בעולם הגלובלי ה"נֶאו-ליברלי". תהליכים אלה משנים תבניות ומהויות. הניתוח על רקע "מקרה – המבחן היווני". יוון היא ערש התרבות המערבית.

מאת: דוד סנדובסקי

המשך…

ממשלת נתניהו הרביעית – אתגר ל"מחנה הציוני"

יום שלישי, מרץ 31st, 2015

הממשלה שתקום מציבה אתגר ענק. צורך באג'נדת בלימת תהליך הפיכת מדינת ישראל למדינה יהודית אורתודוקסית מסתגרת, שתהפוך לדו-לאומית ולמדינת אפרטהייד של "עם נבחר".

מאת: עו"ד דוד סנדובסקי

המשך…

הממונה על ההגבלים והאיגודים העסקיים של העצמאים

יום ראשון, דצמבר 21st, 2014

הממונה על ההגבלים העסקיים, פועל בצדק להגברת התחרותיות ולצמצום הריכוזיות של הטייקונים והקונגלומרטים הענקיים במשק הישראלי. במקביל הוא מחיל דרישות לא הוגנות על "איגודים עסקיים" של העצמאים והעסקים הקטנים המואגדים בלה"ב, שהוא ארגון הגג של האיגודים העסקיים הקטנים ולמעשה מתפקד כאיגוד המקצועי של עובדים רבים
מאת: עו"ד דוד סנדובסקי המשך…

מודלים חברתיים ב"בת-גלים"

יום ראשון, אוקטובר 19th, 2014

 

בשכונת בת-גלים, בחוף חיפה, מתקיימים מספר מיזמים חברתיים עכשוויים חדשניים: "קפה בר קואופרטיבי", מודל "רפואה ציבורית-חברתית-חלוצית", ייחודית בבית חולים רמב"ם, "גינה קהילתית", ו"שוק-קהילה" לבגדי יד שניה.

מאת: דוד סנדובסקי המשך…