Posts Tagged ‘גננות-באופק’

שי פירון, תקן רפורמת "אופק חדש"בגנים

יום שלישי, פברואר 11th, 2014

בפניה של דורית חזן, יו"ר ארגון גננות מחנכות, לשר החינוך היא טוענת ×›×™ רפורמת "אופק חדש" המיושמת בגני-הילדים פוגעת בתנאי העבודה ותנאי השכר של הגננות המשך…

ארגון גננות מחנכות: רוב הגננות נגד יום-חינוך-ארוך

יום שני, אוגוסט 12th, 2013

לאחר ישיבת ועדת החינוך של הכנסת שעסקה בנושא החלת רפורמת "אופק חדש" ויום חינוך ארוך בגני-ילדים, מתלהט הויכוח בין שני ארגוני הגננות

מאת רביב נאוה המשך…

גננות "אופק חדש" – אין שכר עבור שעות נוספות

יום רביעי, יוני 12th, 2013

גננות  "אופק חדש" עובדות שעות נוספות אך אינן מקבלות על כך שכר. הסתדרות המורים המייצגת את הגננות הגישה לבית-הדין בקשה להחיל עליהן את הסעיף המאפשר לתת להן שכר עבור עבודתן הנוספת, אך בית הדין דחה את הבקשה

המשך…

אופק חדש בגני הילדים

יום שני, אוגוסט 6th, 2012

להלן תגובתו של המינהל הפדגוגי למכתבם של הורים, שפורסם כאן בשבוע שעבר, בו הם מבקשים לאפשר להם להוציא את ילדי גן החובה מוקדם יותר ממוסדות הלימוד

המשך…

אופק חדש בגנים – תנו לנו להוציא את הילדים ב-13:30

יום שני, יולי 30th, 2012

התארגנות ההורים הנאבקת ברפורמת "אופק חדש" בגני הילדים פונה לשר החינוך ולבכירי משרדו בבקשה להחיל את נוהל ההוצאה המוקדמת גם על גילאי גן חובה, ולאורך כל השנה המשך…

אופק חדש בגנים – ארוחת הצהריים מתעכבת והילדים נפגעים

שבת, יולי 7th, 2012

אורית כהן, אם לילדה בגן עירוני, כותבת לראש עיריית ירושלים, מר ניר ברקת, בנושא ההשלכות של עיכוב ארוחת הצהריים לאחר הארכת יום הלימודים בגן במסגרת "אופק חדש". להלן המכתב ותגובת משרד החינוך המשך…

תרבות של אי- אמון? המקרה של שעון נוכחות למורים

יום שני, מאי 28th, 2012

תקציר ומצגת מהרצאה של ד"ר איתי אשר, עמית בי"ס מנדל למנהיגות חינוכית, בכנס ון-ליר לחינוך, ב-24 במאי 2012 המשך…

ארגון גננות מחנכות: "אופק חדש" היא הרעת תנאים

יום שני, אפריל 2nd, 2012

במצגת הבאה נערכת השוואה בין תנאי גננות לפני הרפורמה ובתוך הרפורמה

המשך…

גננות מחנכות – הסתדרות המורים והארגון החדש בהתנגשות חזיתית

יום רביעי, מרץ 28th, 2012

לפני מספר שבועות פורסם בתקשורת ×›×™ גננות המתנגדות לרפורמת "אופק חדש" הקימו את "ארגון גננות מחנכות". נציג הסתדרות המורים מזהיר את הגננות מפני הארגון, ויו"ר הארגון מגיבה בחריפות המשך…