Posts Tagged ‘גן לאומי’

הצעת חוק גנים לאומיים מתירה מגורים למתנחלים בתוך גן לאומי

יום חמישי, נובמבר 8th, 2018

ביום שני, 5 בנובמבר, נערך במליאת הכנסת דיון בקריאה ראשונה בהצעת החוק. עמותות "עיר עמים" ו"במקום" הסבירו במכתב לחברי-כנסת את הפגיעה בבמרקם היחסים בין פלסטינים ויהודים ומתן הכשר למתנחלים להתגורר בגן לאומי אם החוק יקודם

המשך…

"עמק שווה" – פארק תיירות בחפירה ארכיאולוגית בהתנחלות חברון

שבת, מאי 6th, 2017

התחדשו העבודות בתל רומיידה בחברון, במטרה להכשיר את החפירה הארכיאולוגית שם כפארק תיירותי

המשך…

רשות הטבע והגנים – הפטנט לגביית תשלום בחוף הים, הפיכתו לגן לאומי

יום רביעי, ינואר 20th, 2016

הכניסה לחופים היא חינם ללא תשלום. אך נמצא פטנט לגבות תשלום בכניסה לחופים מסוימים: הכרזתם כגן לאומי. כך בחוף פלמחים וכך בחוף בית ינאי. רשות הטבע והגנים גובה תשלום בתוקף אחריותה על הגנים הלאומיים. תושבים באזור בית ינאי נאבקים נגד כניסה לחוף בתשלום

המשך…

לבטל לאלתר את תכנית הגן הלאומי בהר הצופים

יום שני, אפריל 7th, 2014

ועדת המשנה לערעורים של המועצה הארצית לתו"ב  תדון מחר בתכנית השנויה במחלוקת להקמת גן לאומי 'מורדות הר הצופים'. עמותת במקום ועשרות תושבי אלעיסאווייה ואטור המתנגדים לתכנית

המשך…

התנגדויות להקמת גן לאומי במזרח ירושלים – דיון בוועדה המחוזית לתכנון ובניה

יום חמישי, נובמבר 14th, 2013

 הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה של ירושלים תדון מחר בתכנית להקמת גן לאומי במורדות הר הצופים.  עשרות תושבי שכונות אל-עיסאווייה וא-טור הגישו התנגדויות לתכנית ויגיעו לדיון:"אישור התכנית יגזור על השכונות הגובלות בה עתיד של צפיפות קיצונית ועוני"

המשך…