Posts Tagged ‘גמלת-סיעוד’

השבוע בכנסת: חקיקת השעיית-חבר-הכנסת ועוד…

יום שישי, מרץ 4th, 2016

עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה. יש דיונים ביום ראשון 6/3 המשך…

השבוע בכנסת, הכנסת בפגרה. בועדות: תקציב 2015-2016 ועוד

יום ראשון, ספטמבר 20th, 2015

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה (במשך הפגרה המליאה עשויה להתכנס לדיונים מיוחדים, המידע רק בתקשורת) והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה המשך…

גמלת סיעוד – הזכאים יוכלו לבחור בין קבלת שירותים או כסף

יום שלישי, דצמבר 31st, 2013

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות אישרה את התקנות להרחבת הפיילוט שיאפשר לזכאים לשעות סיעוד לקבל שירותים או כסף

המשך…

ועדת טרכטנברג, הצעות מקרית שמונה

יום רביעי, ספטמבר 21st, 2011

מורן מרום מקרית שמונה שלחה כמה מקבצי הצעות לועדת טרכנברג, עבודה שחורה מציגה אחד מהם ויש גם קישור לאחד מהם שפורסם באתר הועדה המשך…

ועדה בכנסת תדון בעבודת הסיעוד לזקנים ולנכים

יום ראשון, מאי 29th, 2011

הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים תדון מחר (30 במאי 2011) בבחינת הטיפול הסיעודי בישראל.  מרכז המחקר והמידע בכנסת פרסם מחקר בנדון.  מערכת "עבודה שחורה" מוצאת לנכון להביא לידיעת קוראינו את המקור המשך…

יש להצמיד את גמלת הסיעוד לשכר המינימום

יום שלישי, מרץ 8th, 2011

הרצל דודיאן, חבר מפלגת העבודה, כותב לחברי הסיעה (ולחברי כנסת נוספים מסיעות שונות) על המשמעות הקשה של העלאת שכר המינימום עבור קשישים המעסיקים עובד סיעודי המשך…