Posts Tagged ‘גמלאי שירות המדינה’

אושרו לקריאה שנייה ושלישית עדכוני קצבאות לגמלאי שירות המדינה – רופאים, מורים ועוד

יום שלישי, דצמבר 17th, 2013

הצעת חוק ממשלתית לעדכון קצבתם של גמלאי שירות המדינה, רופאים, מורים,עובדים סוציאליים ועוד, אושרה בוועדת העבודה והרווחה לקריאה שנייה ושלישית

המשך…