Posts Tagged ‘גיל אוחיון’

הפרטת שירותים – התנערות המדינה מאחריות

יום חמישי, ינואר 30th, 2014

עו"ס גיל אוחיון רואה בהפרטת מערך שירותי סל השיקום בבריאות הנפש התנהלות נצלנית ולא מוסרית אשר פוגעת אנושות באיכות השירות המסופק לאוכלוסיות המוחלשות ביותר ובעובדים המשרתים אותן. בסופו של דבר, התנהלות זו גם אינה כלכלית

המשך…