Posts Tagged ‘גט טקסי’

האם ראוי להסיע ילד בגן ילדים של החינוך המיוחד במונית של "גט טקסי"

יום חמישי, ספטמבר 24th, 2015

ילדי החינוך המיוחד נזקקים להסעה ולמלווה בה כדי להגיע לגן-הילדים בו הם שוהים. אלא שמלווה והסעה מסודרת אין. זאת למרות שהילדים זכאים להסעה. הפתרון להסיעם במונית של "גט טקסי" ללא מלווה אינו ראוי. להלן עדות של אם לילד בחינוך המיוחד, המספרת על הבעיות בהסעה כזו

המשך…