Posts Tagged ‘גוש המרכז שמאל’

מפלגות שמאל שאינן מתביישות בעצמן יכולות להגיע להישגים

יום שלישי, מאי 9th, 2017

מעצבי תודעה בתקשורת עושים הכל כדי למחוק את השמאל ומתייחסים רק אל ימין, ימין מרכז וימין קיצוני. תודעה זו מחלחלת בבחירות. למרות זאת, השמאל מגיע לבחירות ככוח עם פוטנציאל. שמאל שלא מתבייש בעצמו, יכול להגיע להישגים גם אם לא לניצחון

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

חזון הקמת חזית הצלה ממלכתית

יום ראשון, ספטמבר 4th, 2016

הגוש הנגדי לקואליציית נתניהו חייב לרוץ לכנסת בהסכמה, ברשימה משותפת, עם מנהיג שיבחר בפריימריס פתוחים, תוך שילוב אישים איכותיים ואטרקטיביים

מאת דוד סנדובסקי המשך…

על התנגשות בין החלום לכלכלה

יום שני, יוני 20th, 2016

מתווה שתי מדינות לשני עמים אינו ניתן ליישום. גודל האוכלוסייה היהודית בשטחים אינו מאפשר פינוי. מנהיג פלסטיני שיסכים למתווה כזה, סביר שיירצח

מאת: אשר רוכברגר

המשך…

סקר מולד: הציבור תומך בהסכם אבל לא בשמאל

יום חמישי, אוגוסט 20th, 2015
סקר מולד: רוב הציבור תומך בהסכם מדיני; מחנה המרכזשמאל נכשל בהצגת תפיסה מדיניתביטחונית משכנעת, ולכן לא מצליח לתרגם את העמדה הציבורית לתמיכה פוליטית

המשך…

מרצ פינת המערך החדש

יום חמישי, יולי 30th, 2015

התזה של חיבורים פוליטיים למען הפלת שלטון הליכוד, היא כיום התזה היחידה שיש בה פוטנציאל לחולל את המהפך הבא

מאת: רון שביט

המשך…

לשמאל אין תשובות

שבת, מרץ 28th, 2015

תוצאות הבחירות הוכיחו כי ללא מענה של השמאל לשאלות מהותיות, החזרה לשלטון תהיה כמעט בלתי אפשרית

מאת: עדי אדמית

המשך…

צו השעה – איחוד סיעות המרכז-שמאל

יום ראשון, מרץ 22nd, 2015

הפתרון: חיבור פורמלי בכנסת של סיעות המח"צ (24) יש עתיד (11) ומרץ (5) ייצור בכנסת את הסיעה הגדולה ביותר, מה שיהווה גורם להצלחה בבחירות הבאות
מאת: ד"ר רון שביט המשך…

כמה הערות על הבחירות

יום ראשון, מרץ 22nd, 2015

ההסתערות על הסוקרים אינה במקומה, הם חזו נכון את חלוקת הגושים.  לאורך זמן ובעקביות גוש השמאל מתחזק.  ההיחלשות הפעם נובעת מההתמקדות היתרה של השמאל במעוזיו בגלעין המיושב של ישראל ומזניחת יושבי הַסְּפָר
מאת: ק. טוכולסקי המשך…

התגבשות השמאל, סיכוי לניצחון וסיבה לימין להזיע

יום שני, ינואר 26th, 2015

ק. טוכולסקי מנתח את ההתפתחויות במפלגות השמאל: השמאל הישראלי מדבר עכשיו לכל קהל, מייצג כל פילוח ומגזר. מרובד ומחולק יפה בין יהודים וערבים, פריפריה ומרכז, סוציאליסטים, סוציאל דמוקרטים והמחנה של אראל מרגלית ובוז'י הרצוג. על ההיסטריה של הימין צריך לשמוח, הם מריחים את הנפילה שיכולה להתקרב המשך…