Posts Tagged ‘גבעות-עולם’

"המשקיעים הקטנים", מיסוי הגז הוא לטובת כולנו

יום שלישי, נובמבר 30th, 2010

הקמפיין של המשקיעים הקטנים הוא חסר בסיס. הפגיעה בהם אינה שקולה לפגיעה שתהיה בכלל אזרחי ישראל  המיסוי על הגז יבוטל

מאת: ק. טוכולסקי המשך…