Posts Tagged ‘בתי-ספר שש שנתיים’

ועד-הפעולה: לא ניישם את "אופק חדש" בחטיבות הביניים.

יום חמישי, אוגוסט 15th, 2013


לאור הנחיית שר החינוך ליישם החל מהשנה הבאה את רפורמת "אופק חדש" בחטיבות הביניים, שניתנה בעת שהנושא כולו תלוי ועומד בבית-הדין לעבודה, הודיע ועד הפעולה של מורי בתיה"ס השש-שנתיים כי הוא דוחה את ההנחיה וייאבק כנגד הנהגת שני הסכמי עבודה בבתיה"ס השש-שנתיים המשך…

על הפגנת בתי-הספר השש שנתיים בעד רפורמה אחת

יום חמישי, יוני 13th, 2013

אתמול השתתפו מנהלים ומורים בהפגנת בתי-הספר השש-שנתיים נגד החלת שתי הרפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" עליהם. הם מבקשים להחיל רפורמה מתואמת אחת בלבד.  להלן דיווח של מורה מההפגנה ותמונות

המשך…

וסרמן, היכנס למו"מ מיידי על רפורמה אחת לבתי-הספר השש-שנתיים

יום רביעי, יוני 12th, 2013

ועדי הפעולה של המורים בבתי-הספר השש-שנתיים ברחבי המדינה וועד הפעולה של המנהלים בתל-אביב  שלחו מכתב ליוסי וסרמן מנכ"ל הסתדרות המורים ובו דרישה להיכנס למו"מ מיידי על רפורמה מותאמת. אם לא יעשה כן, הם יקראו למורים החברים בהסתדרות להתפטר מחברותם בהסתדרות לאלתר

המשך…

יוסי וסרמן, פעל להחלת רפורמה אחת על בתי-הספר השש-שנתיים

שבת, יוני 8th, 2013

לאור התכנית להחיל את "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" על בתי-הספר השש-שנתיים, נפגשו נציגי מורים  ומנהלים עם מנכ"ל הסתדרות המורים יוסי וסרמן, ודרשו החלת רפורמה אחת מתואמת על בתי-הספר.  באותו עניין פועל ארגון המורים בבית-הדין הארצי לעבודה. הוא נאבק מזה זמן רב להחיל את "עוז לתמורה" על בתי-ספר אלה

 מאת: דליה בלומנפלד

המשך…