Posts Tagged ‘בתי-ספר’

האם להכניס טלפונים סלולריים לשימוש בשיעורים בבתי-ספר? – חלק ב'

יום חמישי, מרץ 1st, 2018

הוועדה לזכויות הילד דנה בהכנסת טלפונים ניידים לבתי-ספר. הדיון בישיבה הוא צעד פרלמנטארי ראשון לקידום היוזמה להכניס שימוש בטלפונים סלולאריים בתוך שיעורי הלימוד בבתי הספר בישראל. מה אמרו המתנגדים ליוזמה ומה פסקה יו"ר הוועדה

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

האם להכניס טלפונים ניידים לשימוש בשיעורים בבתי-ספר?- חלק א'

יום שלישי, פברואר 20th, 2018

הוועדה לזכויות הילד דנה בנושא הכנסת טלפונים ניידים לבתי-ספר. הדיון בישיבה הוא צעד פרלמנטארי ראשון, ככל הנראה, לקידום היוזמה להכניס שימוש בטלפונים סלולאריים בתוך שיעורי הלימוד בבתי הספר בישראל. יוזמה הפוכה מזו של האיחוד האירופאי שמתכוון לאסור על כך

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

משרד הבריאות, מנעו חשיפת ילדים לקרינת רדיו בבתי-הספר

יום חמישי, יולי 28th, 2016

תלמידי בתיה"ס חשופים לקרינת רדיו עקב חיבורי Wi-Fi בכיתות ובמסדרונות ושימוש מוגבר בלפ-טופים וטלפונים סלולריים. זאת, על אף עדויות שקלרינה זו עלולה להיות השפעה מסרטנת על ילדים ובניגוד לעיקרון הזהירות המונעת. מכתב ששלחה אם לילדים למדען הראשי של משרד הבריאות, פרופ' איתמר גרוטו

המשך…

מבחני המיצ"ב – לבחון את המחיר

יום שלישי, אוקטובר 16th, 2012

הנזק העיקרי במבחני המיצ"ב אינו הציונים הנמוכים ואפילו לא החשד להעתקות המוניות – אלא הנזק לדמותה של מערכת החינוך

מאת אברהם פרנק  המשך…

בתי-ספר תחת מצור

יום ראשון, יולי 8th, 2012

משרד החינוך מבקש לתת בו אמון, אבל הוא לא נותן אמון באיש. במאמר שלפניכם, אברהם פרנק כותב על צמצום הגמישות של בתי הספר והשליטה הרמה שלוקח שר החינוך גדעון סער והמנכ"לית דלית שטאובר

המשך…

גדעון סער, צמצום בחינות הבגרות? היינו כחולמים

יום רביעי, מרץ 21st, 2012

אם אכן יממש שר החינוך את התכנית להפחתת מספר בחינות הבגרות לשלוש בלבד הוא יוכל לחולל את המהפכה הנחוצה למערכת החינוך בישראל

מאת אברהם פרנק המשך…

כוחנות מול אנושיות – מספר התלמידים בבית הספר כמשל

יום שני, מרץ 5th, 2012

למרות היתרונות הברורים לבתי ספר קטנים, משרד החינוך מעדיף להגדיל את המוסדות הקיימים. קרית החינוך במועצה המקומית גזר היא דוגמא אופיינית להעדפה של שיקולי כלכלה וכוח על פני שיקולים חברתיים

המשך…

סיורי תלמידים לחברון – מתגייסים להמשך המחאה

יום חמישי, פברואר 9th, 2012

קבוצת  המורים שעוררה את המחאה נגד סיורי התלמידים בחברון מסכמת את השלב הראשון –  המכתב לשר החינוך וההד התקשורתי בעקבותיו, ונערכת לשלב הבא במאבק

המשך…

גדעון סער, מתי יזכו בתיה"ס בבית ג'אן לביקורך

יום שני, ינואר 2nd, 2012

צדיק חמזה מבית ג'אן כותב לשר החינוך, ח"כ גדעון סער, מלין על מצב בתי הספר בכפר ושואל אם כפרו יישאר זה שראשי המדינה באים אליו רק להלויות חללי מלחמות המשך…

הדייג – לקט המלצות קריאה מס' 60

יום שישי, דצמבר 9th, 2011

מבחר תכנים מעניינים שהתפרסמו ברשת בשבוע החולף.

ליקט וערך: דורון קאלו המשך…