Posts Tagged ‘בתי-הימורים’

די למונופול הפיס על ההימורים החוקיים

יום שלישי, מרץ 27th, 2012

מפעל הפיס הוא המונופול על הימורים בישראל.  לצד הפיס קיים "שפע" של הימורים בלתי חוקיים שמחד סיכויי הזכייה בהם גבוהים משל הפיס, מה שמביא לפריחתם, ומאידך אינם מפוקחים והם חממה לפשיעה מסוגים שונים.  מוצע להרשות הימורים תוך פיקוח ומיסוי קפדניים.  מפעל הפיס ייעשה הגורם המפקח
מאת: יהונתן קלינגר המשך…

הימורים, מכת מדינה

יום שני, אוגוסט 2nd, 2010

על נזקי ההימורים, על השבר במשפחה, על הדרדרות, על "מכה" שאיננו מרבים לעסוק בה כאן והיא מכת מדינה, והכל חוקי ובחסות המדינה
מאת: עופר פרץ המשך…

הדייג – המלצות קריאה לסוף השבוע

יום שישי, יוני 18th, 2010

המלצות קריאה לסוף השבוע –  יום שישי ×” 18 ביוני 2010

המשך…

קזינו במקום חקלאות

יום רביעי, ינואר 9th, 2008

כשאתם קוראים על המאבק להוצאת כלובי הדגים מ-ים סוף, אל תחשבו ”איכות הסביבה“. תחשבו ”קזינו“. המשך…