Posts Tagged ‘ברית הקואופרטיבים’

תחיית קואופרטיבים בישראל – קואופרטיב "שלנו"

יום רביעי, יוני 25th, 2014

תחת המנדט הבריטי ועם קום המדינה היו בישראל קואופרטיבים רבים. הם נעלמו עם הפיכת המשק לקפיטליסטי. בעולם ובכלכלות מתקדמות הקואופרטיבים חיים ובועטים. בשנים האחרונות זוכים הקואופרטיבים בישראל לעדנה. קואופרטיב "שלנו" יקיים מפגש הצטרפות ב-2 ביולי בשעה 19.00 בנחלת בנימין 18 בתל אביב

מאת: ברק שש

המשך…