Posts Tagged ‘ברית-הזוגיות’

כפרה עלינו – אסופת מאמרים של הקרן החדשה לישראל

יום ראשון, ספטמבר 15th, 2013

לקראת יום הכיפורים מפרסמת הקרן החדשה לישראל אסופת מאמרים פרי עטם של ראשי ארגונים של החברה האזרחית, הפועלים בתמיכת הקרן החדשה לישראל המשך…

נינו אבסדזה: אם נשקיע בשיחה עם דוברי הרוסית, הם יתמכו בנו

יום חמישי, נובמבר 8th, 2012
אתר "עבודה שחורה" שמח לארח את הנשים הרצות לכנסת (ממפלגות שונות) בראיונות דוא"ל קצרים. הפעם:×—×”"×› נינו אבסדזה, שעברה לאחרונה מ"קדימה" למפלגת העבודה המשך…

נורית צור – שיקום השמאל-מרכז דרך החזרת הכוח לאנשי השטח

יום שני, נובמבר 5th, 2012

אתר "עבודה שחורה" שמח לארח את הנשים הרצות לכנסת (ממפלגות שונות) בראיונות דוא"ל קצרים. על הבמה הפעם – נורית צור, מתמודדת בבחירות המקדימות במפלגת העבודה המשך…

ברית זוגיות אמיתית דרושה למען השוויון

יום חמישי, נובמבר 4th, 2010

בעקבות העברתה של הגרסה המקוצצת של ברית הזוגיות, קוראת קטיה וולקוב לחקיקת הנוסח המלא שלה, או להקלה על תהליך הגיור – כדי להביא לשוויון זכויות אמיתי

המשך…

עלה תאנה בנזיד עדשים

יום ראשון, מרץ 22nd, 2009

תומכי ברית הזוגיות של נתניהו וברק אומרים לנו שטובת המדינה צריכה להיות עדיפה על פני טובת המפלגה. אך השאלה היא מהי טובת המדינה? מי יודע מהי טובת המדינה ומי קובע אותה?

מאת: דניאל בלוך

המשך…