Posts Tagged ‘בריונות-רשת’

התנועה לזכויות דיגיטליות: לא לחסום את "בליינדספוט"

יום רביעי, ינואר 20th, 2016

התנועה לזכויות דיגיטליות הביעה היום בישיבת הועדה בכנסת התנגדות לרגולציה בנושא חסימת אפליקציית בליינדספוט. "מי שתומך היום בחסימה של בליינדספוט יפעל בעוד שנה להגבלות על ביטוי פוליטי, ולהשתיק מתלוננות בהטרדה מינית"

מאת רביב נאוה המשך…