Posts Tagged ‘בריאות’

אהוד ברק ויאיר גולן: הציעו תקווה לעם

יום שלישי, יולי 2nd, 2019

הצעה למפלגה שהקימו אהוד ברק ויאיר גולן: חדשו את התקווה ועיסקו בנושאים החשובים באמת. חדשו את הדימוי של ישראל כמדינה בעלת צביון מוסרי וליברלי  המחויבת  לערכים כלל-אנושיים כגון: חרות האדם, אחריות הדדית וכבוד לפלורליזם

מאת: גבי אנדי

המשך…

לבי לבי לירושלים

יום חמישי, מאי 10th, 2018

אלפי מילים מצוחצחות, וצעדים סמליים, ואירועים גרנדיוזיים – לא יכסו על ערוותה של העיר הזאת – הגדולה בערי ישראל,  הענייה המסובכת, השברירית, עד כדי כאב

מאת: נטע חוצן

המשך…

סוציאל-דמוקרטיה – חשבון נפש

יום חמישי, ספטמבר 28th, 2017

חשבון נפש ליום כפור. המחנה הסוציאל-דמוקרטי קטן, נדחק לשוליים ואינו נתפס כאלטרנטיבה. עליו לראות לנגד עיניו את מטרות הסוציאל-דמוקרטיה ולפעול לממשן.  מה המטרות הראויות שצריכה להציב לעצמה מפלגה הרואה עצמה סוציאל-דמוקרטית או מנהיג הרואה עצמו כזה

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

כנס "לכסות בשקוף"

יום שני, אפריל 28th, 2014

כנס "לכסות בשקוף" יתקיים ביום חמישי ה- 1/5/2014 בין השעות 16:00-18:30  מרכז המורים בבאר-שבע

המשך…

שיעור ההוצאה הלאומית לבריאות בישראל נמוך משמעותית ממדינות ה OECD

יום שני, יוני 3rd, 2013

מחקר שעשתה גבי בן נון במכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות, השווה את ההוצאה הלאומית לבריאות של ישראל להוצאה של מדינות ה- ,OECD מצליח להפריך את הטענה הרווחת שהמקור לפער נובע מהתפלגות גילאים שונה. ממצאי המחקר מלמדים שגם לאחר תיקון ההבדלים בהתפלגות הגילאים בקרב מדינות ה OECD – מקומה של ישראל הן בשיעורי סה"כ ההוצאה הלאומית ובריאות והן בשיעורי ההוצאה הציבורית לבריאות נותר נמוך משמעותית בהשוואה למדינות אלה.

המשך…

מרכז אדוה – תמונת מצב חברתית

יום שני, דצמבר 31st, 2012

היום מתפרסם הדו"ח השנתי של מרכז אדוה, תמונת מצב חברתית. רוב הנתונים מתייחסים ל-2011, אך בכל הנושאים מוצגת גם תמונה של כל העשור האחרון. את הדו"ח חיברו ד"ר שלמה סבירסקי והגב' אתי קונור-אטיאס

המשך…