Posts Tagged ‘בעלות’

בעלות לכל אזרח – הצעה לפתרון בעיית השליטה במשאבי המדינה

יום רביעי, יוני 22nd, 2011

ההפרטה מותירה את משאבי המדינה בידי מעטים. ההצעה הבאה באה להבטיח שכלל הציבור ייהנה מהמשאבים השייכים לו. השיטה: בעלות ישירה של האזרחים על משאבי המדינה

מאת: יואב ×’×– המשך…