Posts Tagged ‘בעלויות למטרות רווח בחינוך’

ללמוד מהחינוך בשבדיה – לא להפיכת החינוך לעסק כלכלי

יום שני, ספטמבר 22nd, 2014

שר החינוך מקדם רפורמה להפיכת כל בתי-הספר הממלכתיים של המדינה לבתי-ספר ייחודיים. שבדיה עשתה זאת ב-1994 ומסקנותיה לא הראו שיפור בחינוך. דיווח על כתבה שפורסמה ב-11 בספטמבר באתר אינטרנט Truthoutמאת סוזנה ויבורג, ולפיה מי שמרוויח משיטה זו הן הבעלויות המרוויחות כסף, לא התלמידים

מאת: עינת מרום

המשך…