Posts Tagged ‘בנק הפועלים’

בחירת יועץ משפטי לממשלה – האם ראוי שיורם טורבוביץ ישמש בתפקיד?

יום ראשון, ספטמבר 20th, 2015

שיטת השקשוקה בדרך למשרד היועמ"ש? שמו של יורם טורבוביץ', צוין השבוע כמועמד החדש לתפקיד במקום ויינשטין.  כיצד הפך טורבוביץ מאימת התאגידים בהיותו רגולטור עד לאיש השווה עשרות מיליונים הודות לקשריו בהון ושלטון?                                                                        

מאת: ערן הילדסהיים

המשך…