Posts Tagged ‘בנק-דקסיה-ישראל’

אורי אורבך, הצע להלאים את בנק דקסיה-ישראל

יום חמישי, ינואר 21st, 2010

תחילתה של שיחה עם לשכת חה"כ אורי אורבך מ"הבית היהודי" על האפשרות להלאים בנק בישראל, נקווה שיהיה לשיחה הזו המשך  המשך…