Posts Tagged ‘בנימין זאב הרצל’

מנהיגות גזענית מחריבה את חזון הרצל לחברת מופת בישראל

יום ראשון, מרץ 18th, 2018

חברת המופת שהרצל חזה ב"אלטנוילנד" לא יכולה להתקיים כאשר מופעלת מדיניות גזענית כלפי בני עמים ודתות אחרות. הביטוי "אם תרצו אין זו אגדה"  מבטא את חזונו שיכול להתממש, אבל המשך הביטוי מרמז שהחזון עלול גם לא להתממש. מנהיגות גזענית הורסת את החזון

מאת: איתן קלינסקי

המשך…

להכליל בחוק הדגל, הסמל וההמנון את ערכי הרצל והציונות

יום ראשון, נובמבר 27th, 2016

כדי לשמור על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, מן הראוי לתקן את חוק הדגל, הסמל וההמנון ולהכליל בו גם את הערכים הציוניים מבית מדרשו של הרצל

מאת: דוד סנדובסקי

המשך…

על ליטא – מותג תרבותי ייחודי ועל יהודיה המתנגדים

יום רביעי, אוקטובר 19th, 2016

רשמי מסע האיגוד הישראלי לעיתונות תקופתית בליטא בדגש ישועיות ופגאניות מחד, ומאידך שורשים יהודיים ליטבָקִיים

מאת:  דוד סנדובסקי

המשך…