Posts Tagged ‘בנייה-ציבורית’

דיור ציבורי – המחסור והפתרון לו: בנייה תקציבית

יום רביעי, ספטמבר 6th, 2017

המחסור בדירות לנזקקי דיור ציבורי גורם למשרד השיכון להציע לזכאים סיוע כספי לשכירות בשוק הפרטי. המדינה לא הקצתה בתקציבה בנייה ציבורית ושר האוצר רוצה להנפיק לשם כך אגרות חוב, צעד שיש לו מתנגדים רבים. סיפורה של ליז

מאת: ריקי כהן בנלולו

המשך…

הצעות וכלים לבנית דירות להשכרה ולהתערבות בשוק הדיור

יום רביעי, נובמבר 30th, 2011

 ה"פתרונות" שמציע האוצר למחסור בדירות להשכרה לא יפתרו את הבעיה.  דרושה בנייה ממשלתית והשכרה ע"י חברות ממשלתיות / עירוניות
מאת: אמנון פורטוגלי המשך…

מי יבנה, יבנה בית *

יום ראשון, מרץ 13th, 2011

חמש סיבות תורמות לעלייה במחירי הדיור.  עליית מחירים המונעת מאנשים רבים למצוא דיור נאותואף לא מלה על ספין הוד"לים
מאת: עמית הרפז המשך…

הממשלה, הקבלנים וההון נגד הזוגות הצעירים

יום ראשון, נובמבר 21st, 2010

ראה"מ ח"כ בנימין (ביבי) נתניהו כינס בבהילות את שר האוצר ח"כ ד"ר יובל שטייניץ, את נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר ועוד יועצים ומומחים.  הבהילות נבעה מהצורך ליצור ספין נגד ה"מרד" בליכוד.  הסיבה אמיתית, מחסור חריף בדיור בר-השגה.  התרופות, תרפים ולחשים, לא יועילו אבל כן יזיקו
מאת: ק. טוכולסקי ויעקב לקס המשך…

מחירי הנדל"ן: הפתרון הוא בנייה ציבורית

יום רביעי, יוני 30th, 2010

כל איום על הרווח של הקבלנים מוביל אותם לנופף באיום של עליית מחירי הדיור. במקום להיכנע לדרישות הקבלנים, על הממשלה לדאוג לדירות סבירות בגודלן ובמחירן ואפילו למסות רווח מופרז של קבלנים. דווקא אז, מחירי הדירות ירדו

מאת: ק. טוכולסקי המשך…