Posts Tagged ‘בן-זיגייר’

האם כליאה בסתר אכן חיונית לבטחון המדינה?

יום חמישי, פברואר 28th, 2013

לדעתו של יניב יורקביץ', הכליאה – שלילת זכותו הבסיסית של אדם לחירות – נתפסת כיום בשלטון ובציבור כאחד בזילות ובקלות דעת. היעילות שלה מקנה לה לגיטימציה לשימוש לא מבוקר אשר חוטא לחלוטין למטרותיו המשך…

האגודה לזכויות האזרח: כך פעלנו בפרשת האסיר X

יום חמישי, פברואר 21st, 2013

בית המשפט העליון ובית המשפט המחוזי מרכז נענו לבקשות האגודה לזכויות האזרח והתירו לפרסם באופן מלא את כל הפרטים על ההליכים, שניהלה האגודה בסוף 2010 ובתחילת 2011 נגד צו איסור הפרסום הגורף בפרשת העצור X. להלן תיאור הדברים כפי שנמסר ×¢"×™ האגודה המשך…

ניצן הורוביץ : פגיעה בדמוקרטיה היא פגיעה בביטחון

יום ראשון, פברואר 17th, 2013

×—"×› ניצן הורוביץ מספר על היכרותו עם פרשת "האסיר X" לפני כשלוש שנים ולקחיו מחשיפת הפרשה בימים אלה המשך…