Posts Tagged ‘במבי שלג’

לזכרה של במבי שלג, שפעלה לשינוי פני החברה הישראלית

יום שלישי, אוגוסט 16th, 2016

החברה הישראלית לא יכולה להרשות לעצמה מערכת פוליטית חלולה ותקשורת הנעדרת עמוד שדרה ערכי. ובעיקר – היא לא יכולה להרשות לעצמה להמשיך ביצירת יקומים חברתיים מקבילים שאין ביניהם מפגש. אלה הדברים שכתבה במאמר "גזענות, אלימות, ריסון עצמי ומציאת דרך"

  המשך…

העיתונות הישראלית וצדק חברתי – הזמנה לדיון

יום חמישי, ספטמבר 12th, 2013

יתקיים ביום א' 22 בספטמבר 2013, בשעה 17:45 בסמינר אפעל במסגרת כנס "הקהל" המשך…

הצדק הוא היסוד המכונן של הריבונות היהודית: צדק לאומי וצדק חברתי

יום שני, ספטמבר 5th, 2011

לעצור את ההפרטה, לקיים שיח ציבורי על החלטות הממשלה, להשקיע בתחומי רווחה, חינוך ובריאות.  דברים שאמרה במבי שלג בהפגנת ה-400,000 במוצ"ש בירושלים

המשך…