Posts Tagged ‘בית-שאן’

לא לביטול בתי המשפט בצפון בחוק ההסדרים 2013 – 2014

יום רביעי, מאי 8th, 2013

גל אמיר, עורך דין המופיע תדיר בבתי המשפט בצפון הארץ, מצביע על חומרתו של סעיף נוסף בחוק ההסדרים – ביטולם של בתי משפט השלום בעפולה, בית שאן ונהריה.

המשך…

המאהל בבית שאן קורא לכם לעזור

יום ראשון, יולי 31st, 2011

הודעה מאת יריב מוהר המשך…