Posts Tagged ‘בית-ספר-מוסררה’

ביה"ס לצילום "מוסררה": הסכם קיבוצי לעובדים

יום חמישי, אוקטובר 28th, 2010

ארגון העובדים מען הודיע על חתימת הסכם קיבוצי  למרצים בביה"ס לצילום מוסררה בירושלים. במסגרת ההסכם יעברו המרצים למתכונת של 12 חודשי העסקה רצופים עם כל הזכויות הסוציאליות

מאת מערכת עבודה שחורה המשך…