Posts Tagged ‘בית ספר לתקשורת כותרת’

"כותרת" – ייסגר בית הספר לתקשורת היחיד בארץ

יום שני, אוגוסט 18th, 2014

 כתבה מאת רועי אורן,שהתפרסמה באתר של יואב יצחק ב-13 באוגוסט, מבשרת על סגירת בית הספר לעיתונאות "כותרת". חנוך מרמרי ב "העין השביעית" מתייחס אל סגירת בית הספר ואל חולשת העיתונות כאבן יסוד לחברה דמוקרטית

המשך…