Posts Tagged ‘בית ספר "זומר" ברמת גן’

בית-שמש: גינוי ההפרדה בבי"ס "שפות ותרבויות"- הסתה נגד החרדים

יום שני, ספטמבר 8th, 2014

הצטרפותו של משרד החינוך להתנגדות ההורים החילוניים להקמת בית-ספר חרדי בתוך בית-ספר "שפות ותרבויות בבית-שמש, וגינויו את ראש העירייה, שהתמודד עם בעיית המחסור בכיתות בחינוך החרדי, חושפים את יחס האיפה ואיפה של משרד החינוך כלפי החינוך החרדי לעומת סוגי חינוך אחרים

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…