Posts Tagged ‘בית-המאבק’

בית המאבק: מאבקי עובדים בראי המחאה

יום רביעי, דצמבר 7th, 2011

בית המאבק בירושלים יערוך היום פאנל בנושא מאבקי עובדים בראי המחאה ומציע פעילויות נוספות במהלך החודש הקרוב ובהן: סרטי מחאה, דיווחים מפעילות המשמר החברתי בכנסת והרצאות שונות המשך…