Posts Tagged ‘בית הדין של הסתדרות המורים’

סיעת נחל בהסתדרות המורים ערערה לביטול תוצאות הבחירות בשל אי סדרים

יום ראשון, ינואר 13th, 2019

בבית הדין של הסתדרות המורים התקיים דיון על הערעור שהגישה סיעת נחל לביטול תוצאות הבחירות לוועידה הל"ג בשל אי סדרים חמורים וזיופים חסרי תקדים. להלן הפרטים

המשך…

ניצחון לסיעת נח"ל בבית-הדין של הסתדרות המורים

יום ראשון, נובמבר 10th, 2013

הנהלת הסתדרות המורים מנסה להצר את צעדיה של סיעת נח"ל האופוזיציונית לסיעת המזכ"ל יוסי וסרמן, ועושה זאת באמצעות העמת קשיים במימון המגיע לה כסיעה. כך היה ב-2012, וכך גם ב-2013. סיעת נח"ל הגישה לבית הדין של הסתדרות המורים עתירה על אי תשלום הוצאות שוטפות. בית הדין קיבל את העתירה, ודרש מההסתדרות לשלם לסיעה את כל הוצאותיה

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…