Posts Tagged ‘בית-אחד’

קולט אביטל, יוזמת "בית אחד" מחזקת הקיצוניים

יום שני, יולי 21st, 2008

תנועת "בית אחד", שח"כ קולט אביטל נמנית על תומכיה, דוגלת בגישה האומרת כי יש לתת למתנחלים מצדה המזרחי של גדר ההפרדה אפשרות להתפנות מרצון תמורת פיצוי הולם. איתי אשר, חבר עבודה שחורה, כותב לח"כ אביטל את דעתו בנושא

המשך…

התנתקות אזרחית מהגדה – חלופה לחוק פינוי-פיצוי מרצון

יום שישי, יולי 11th, 2008

מאחר שהסדר קבע עם הפלסטינים אינו נראה באופק, וההתנתקות החד-צדדית מעזה התבררה כשגיאה איומה, נשאלת השאלה האם ניתן לעשות מהלך משמעותי בדרך לפתרון הסכסוך כבר בתקופה הקרובה. המכתב הבא נוגע לסוגיית ההתנחלויות.

המשך…

סדרי העדיפויות של עמי אילון ושלך

יום שני, מרץ 24th, 2008

במאמרו השבועי מעלה השר עמי אילון את הצורך של מפלגת העבודה לגבש לעצמה רשימת יעדים מועדפים לטיפול. מצד אחד אלו נושאים המצדיקים את הישארות מפלגת העבודה בממשלה, ומצד שני אלו מוקדי המאבק מול ראש הממשלה, שריו והשותפות הקואליציוניות
המשך…

ב"שבי שומרון" רוצים לסתום לעמי אילון את הפה

שבת, מרץ 15th, 2008

מזכירות ההתנחלות "שבי שומרון" דורשת לבטל חוג בית של עמי אילון ותנועת "בית אחד" ביישוב. אנשים פרטיים גם דאגו לאיים על מארגני חוג הבית. עמי אילון לא נרתע
המשך…