Posts Tagged ‘ביתר-ירושלים’

גם בכדורגל יש מעמדות

יום שני, פברואר 11th, 2013

אוהדי ביתר ירושלים חצו קו אלימות מרחיק לכת הרבה יותר ממה שייתפס כנסבל אצל קבוצות קטנות שפטיש ומגל עוד משולבים בסמליהן ושהצבע האדום הוא צבע דגליהן
מאת: ק. טוכולסקי המשך…