Posts Tagged ‘ביקור-חולים’

ביקור חולים – ומה עושה ניר ברקת?

יום רביעי, מרץ 9th, 2011
ההתכתבות עם ח"כ רחל אדטו (קדימה) נמשכת, וממנה מסתבר שוב שאין גורם רציני המקדם את חלופת המיזוג בין ביקור חולים לאחד המרכזים הרפואיים הגדולים בבירה המשך…

ביקור חולים – מוכנים לניתוח כואב, האוצר לא רוצה לשמוע

יום שני, מרץ 7th, 2011

ד"ר אפרים הלפרין מוועד הרופאים של ביה"ח ביקור חולים מגיב לתכתובת עם חה"כ רחל אדטו בה טענה כי העברת כספים חייבת להיות תלויה בתוכנית הבראה (או במלים אחרות פיטורי עובדים) המשך…

רחל אדטו: על האוצר להעביר כספים לביקור חולים

יום ראשון, מרץ 6th, 2011

חברת הכנסת, בעבר סגנית מנהל המרכז הרפואי שערי צדק, סבורה כי הפתרון הנכון למשבר בית החולים הוא סיוע ממשלתי בכפוף לתוכנית הבראה המשך…

'ביקור חולים'- המנהלים חגגו והעובדים משלמים

יום שני, פברואר 21st, 2011

סקירה קצרה על קורות הניהול הבעייתי בבית החולים, כפי שתיאר אותה ד"ר אפי הלפרין- יו"ר ועד הרופאים המשך…

ביקור חולים – משרד האוצר מסרב לממן גירעונו, אך מוכן לממן פיזורו

יום חמישי, פברואר 17th, 2011

נראה שמשרד האוצר מנסה לנצל את הזדמנות משבר הגירעון כדי לסגור את בית חולים. הבעיה אינה המימון. האוצר מוכן לממן סיוע כספי לבתי החולים תמורת מימון פיזור "ביקור חולים" ב"הדסה" וב"שערי צדק". כך מסבירה רוני עמרם, יו"ר ועד העובדים ב"ביקור חולים"

המשך…

ביקור חולים – האם טוב או רע להפוך אותו לסניף להדסה או לשערי צדק

יום שני, פברואר 14th, 2011

אחת ההצעות של משרד האוצר לבעיית "ביקור חולים" הוא ביטול קיומו העצמאי, וצירופו כסניף ל"הדסה" או "שערי צדק". ד"ר אפרים הלפרין יו"ר ועד הרופאים מסביר שמשמעות ההצעה היא חיסול בית החולים והפקרת עובדיו

המשך…

ביקור חולים – קופות החולים סוחטות והמדינה לא מתערבת

יום ראשון, פברואר 13th, 2011

יו"ר ועד עובדי ביקור חולים, רוני עמרם, מסבירה כי אחת הסיבות למצבו הגירעוני של בית החולים היא היעדר רגולציה ע"י המדינה. קופות החולים מנצלות את מצב ביה"ח כדי לסחוט ממנו הנחות של עשרות מיליוני ש"ח והתוצאה – גירעון תופח

מאת: דליה בלומנפלד המשך…

ישראל מיובשת – כך מייבש משרד האוצר את "ביקור חולים"

יום חמישי, פברואר 10th, 2011

ד"ר אפי הלפרין, יו"ר ועד הרופאים בביה"ח ביקור חולים חושף את טקטיקת הייבוש של אנשי האוצר

מאת: דליה בלומנפלד המשך…

'ביקור חולים' – האוצר מסרב להעביר כספים

יום רביעי, פברואר 9th, 2011

האם במצב של מצוקת אשפוז ייתכן שהמדינה תאפשר סגירת בית חולים בישראל? משרד האוצר מסרב לעזור במימון גירעון חד פעמי ל'ביקור חולים', דבר העלול לגרום לסגירתו

מאת דליה בלומנפלד המשך…

ביקור חולים – מהן המשמעויות של סגירת בית החולים?

יום רביעי, פברואר 9th, 2011

ד"ר הלפרין, יו"ר ועד הרופאים בבית החולים, מסביר מדוע חשוב לשמור על קיומו של 'ביקור חולים' כבית חולים כללי וציבורי במיקומו הנוכחי

מאת: דליה בלומנפלד המשך…