Posts Tagged ‘ביכורי השיקמה’

רמי לוי – מעבריין למושיע העובדים

יום שלישי, ינואר 5th, 2016

עדכון בעניין טייקון המזון ומדליק המשואה החברתי רמי לוי ומלחמתו ב-180 עובדי "ביכורי השקמה", עובדות ועובדים קשי יום. נהגי משאיות, פקידות ומלקטות, וזכותם להתארגן

מאת: יוסי דהאן

המשך…