Posts Tagged ‘ביטוח-לאומי’

הביטוח הלאומי – דו"ח העוני ל-2015

יום ראשון, דצמבר 18th, 2016

המוסד לביטוח לאומי פרסם את דו"ח העוני המתייחס ל – 2015. להלן פתח דבר שכתב פרופ' דניאל גוטליב, סמנכ"ל מחקר ותכנון. אחת ההמלצות בדו"ח היא לשנות את שיטת העדכון של הקצבאות והגדלת סכומי הקצבאות כדי להוציא מעוני אוכלוסיות עניות ואלה שבסיכון לעוני

המשך…

מזרח ירושלים: ביטח לאומי ושירות התעסוקה מכשילים את מבקשי הקצבאות

יום שני, נובמבר 16th, 2015

דו"ח של ארגון "מען:  המוסד לביטוח לאומי מכשיל  הגשת תביעות לקצבאות קיום של תושבי מזרח העיר, שרות התעסוקה מכשיל את התייצבות דורשי העבודה

מאת מערכת עבודה שחורה המשך…

תסמונות "הגיל הרביעי"

יום ראשון, ספטמבר 20th, 2015

ב"גיל הרביעי", שהגדרתו גמישה, עוברים האנשים בתהליכיות ממצב "עצמאות" למצב "סיעודיות" שכולל: מוגבלות פיסית משולבת בתשישות נפשית ברמות משתנות  ומקשה על תפקודם ללא עזרה. השאלה היא: איך מגדירים וממשים את "זכויות האדם החברתיות" בשלב זה של חיי האדם?

מאת דוד סנדובסקי המשך…

השבוע בכנסת, הכנסת בפגרה. בועדות: תקציב 2015-2016 ועוד

יום ראשון, ספטמבר 20th, 2015

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה (במשך הפגרה המליאה עשויה להתכנס לדיונים מיוחדים, המידע רק בתקשורת) והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה המשך…

לא לקיצוץ לארגונים העוזרים לאנשים עם מוגבליות

יום ראשון, אוגוסט 9th, 2015

הארגונים אלו"ט, אנוש, אילן ועוד מגיבים לסעיף הרסני בתקציב המדינה החדש, שעלול לפגוע קשות באנשים עם מוגבלויות

המשך…

פטור מביטוח לאומי וביטוח בריאות לחלשים ולא לבעלי הכנסות גבוהות

יום ראשון, מרץ 8th, 2015

המדינה קבעה תקרת שכר לפטור מתשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות.  מעל סך של 43240 ש"ח בחודש, העובד פטור מתשלומים אלה. כך מ-1 בינואר 2015. בכך מיטיבה המדינה עם בעלי ההכנסות הגבוהות. במקום זאת יש לקבוע רצפה לפטור ליחיד ששכרו מתחת ל-2000 ₪ לחודש. יש להפוך את הפירמידה, לעזור לחלשים ולמצות את התשלומים מבעלי הכנסות גבוהות

מאת: אליעזר לואיס לוין

המשך…

ביטוח לאומי: שבעה מדורי גיהינום של הועדות הרפואיות

יום שלישי, פברואר 17th, 2015

דרך הטיפול של הביטוח הלאומי בהכרה בנכותו של אזרח מליאת קשיים, גורמת לו סבל וגובה ממון. להלן תיאור דרך הייסורים והצעות לתיקון

מאת: אשר רוכברגר

המשך…

‮האם קיימים פתרונות לאנשים בעלי מוגבלויות?

יום שני, פברואר 9th, 2015

בהמשך למאמר קודם בנושא, אשר רוכברגר מציע מספר פתרונות, שגם יישום חלקי שלהם עשוי להיטיב עם ציבור הנכים

המשך…

הנכים בישראל – איזו מפלגה תתעניין בהם?

יום שלישי, פברואר 3rd, 2015

בשבועות אחרונים ניתן לראות בפייסבוק מיזם "נכה- לא חצי בן אדם", למה הוא מתקיים וממה הוא נובע? אשר רוכברגר מנסה להציב נושא נוסף על סדר היום לקראת הבחירות המשך…

ועדת העבודה והרווחה – האם הצעות חוק אלה יקודמו לחקיקה?

יום חמישי, דצמבר 4th, 2014

הכנסת מתפזרת לקראת הבחירות הקרבות. האם הצעות החוק הללו שאושרו לקריאה שנייה ושלישית יקודמו? ומה יהיה עם הצעת תיקון חוק שעות העבודה ומנוחה- תשלום על שעות כוננות. ארגון "מלצרים עם כבוד" מדווח

המשך…